Säiliöpinnoitukset / teollisuuspalvelut

Säiliöiden hiekkapuhallukset ja pinnoitukset vuosien kokemuksella. Kohteesta riippuen tarvittaessa alipaineistukset
suurtehoimurilla, telineiden teot, siivoukset ym.
Autojen säiliöiden pinnoitukset.

Voimalaitoksien kattiloiden (öljy / kiinteä polttoaine) puhdistukset hiekkapuhaltamalla tai korkeapainepesulla.
Suurtehoimupalvelut: hiekan, tuhkan ym. imut.

Teollisuuden koneiden maalaus / pinnoitus esim. paperikoneet, rautarakenteet, sisä- ja ulkokatot, seinät ym.